Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden


VOORWOORD

 

Lees de navolgende voorwaarden (de “Voorwaarden") zorgvuldig door. Zij regelen uw gebruik (inclusief toegang, browsen en/of gebruik van interactieve functies) van de onderdelen van de websites van SEPTODONT NV-SA die toegankelijk zijn via www.ultracain.nl , alsmede via andere websites van SEPTODONT NV-SA of webpagina’s die toegankelijk zijn via de lokale websites van SEPTODONT NV-SA of pagina’s op sociale netwerkdiensten van derden, bestemd voor Nederlandse zorgverleners in landen waar geen lokale versie bestaat van de websites van SEPTODONT NV-SA, toegankelijk via de “Talen”-pagina of -link op de homepagina van www.ultracain.nl (de “Sites”).

 

In andere landen of regio’s in de wereld waar een lokale versie van de Sites bestaat, kunnen andere voorwaarden gelden.

 

Het gebruik van de Sites is onderworpen aan deze wettelijk bindende Voorwaarden en betekent dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn door en te handelen overeenkomstig deze Voorwaarden. Door de Sites te bezoeken en te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met het volgende:

 

  • CONTACT

 

SEPTODONT NV-SA is een Belgische naamloze vennootschap, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres Grondwetlaan 87, 1083, Brussel, België, geregistreerd onder nummer BE 0415.827.815.

 

SEPTODONT NV-SA publiceert de Sites. De publicatiedirecteur is Sandro Calay.

 

De Sites worden gehost door Planet Service, 21 rue de Fécamp, 75012 Paris, France.

Phone: 00 33 1 43 37 02 04

Contact: contact3@planet-service.fr

 

Voor vragen wordt u verzocht contact op te nemen met onze Klantenservice door het “Contacteer ons”-formulier (“Contact Us”) in te vullen.

 

  • INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

SEPTODONT NV-SA en/of haar filialen wereldwijd zijn eigenaar van de domeinnaam “www.ultracain.nl”. De Sites vormen een creatief werk dat beschermd wordt door intellectuele eigendomswetten. De Sites als geheel en elk afzonderlijk bestanddeel (inclusief tekst, boomstructuren, software, animatiefilmpjes, foto’s, illustraties, diagrammen, logo’s, handelsmerken, designs en modellen) zijn het exclusieve eigendom van SEPTODONT NV-SA en/of haar filialen wereldwijd, welke als enige gerechtigd is/zijn om de intellectuele eigendomsrechten met betrekking hiertoe te gebruiken.

 

Gebruik van het geheel of een deel van de Sites, in het bijzonder door downloaden, reproductie, doorgeven, weergeven of distribueren anders dan voor uw persoonlijk of particulier gebruik, met het oog op commerciële of andere doeleinden, is streng verboden. Overtredingen hiervan kunnen worden bestraft met de wettelijk vastgestelde sancties.

 

Door de “Deelfunctie” van de Sites te gebruiken om anderen te laten kennismaken met een product van SEPTODONT NV-SA, erkent u en stemt u ermee in dat de inhoud die beschikbaar is gemaakt om te delen, alleen gebruikt mag worden voor strikt persoonlijk gebruik, hetgeen commercieel gebruik op Sites of webpagina’s hiervan en/of een andere digitale drager voor commerciële doeleinden uitsluit.

 

Hyperlinks naar de Sites kunnen alleen worden aangemaakt na voorafgaande schriftelijke toestemming van SEPTODONT NV-SA, die deze toestemming op elk willekeurig moment kan intrekken.

 

Niet alle websites met een hyperlink naar de Sites staan onder controle van SEPTODONT NV-SA, die derhalve elke aansprakelijkheid (in het bijzonder redactioneel) in verband met de toegang tot deze websites en hun inhoud afwijst.

 

Het staat SEPTODONT NV-SA vrij om zonder kennisgeving de inhoud van de Site op elk willekeurig moment te wijzigen.

 

  • AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

 

SEPTODONT NV-SA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de via de Sites toegankelijke informatie nauwkeurig, volledig en up-to-date is. SEPTODONT NV-SA geeft echter geen enkele garantie dat deze informatie nauwkeurig, volledig en up-to-date is. SEPTODONT NV-SA geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de Sites of een deel hiervan.

 

SEPTODONT NV-SA kan onder geen voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aard, oorsprong en gevolgen hiervan, voortkomend uit het raadplegen of gebruiken van de Sites. SEPTODONT NV-SA wijst met name elke aansprakelijkheid af voor onderbrekingen of ontoegankelijkheid van de Sites, en het optreden van bugs of schade ten gevolge van bedrieglijke handelingen van derden (zoals onrechtmatige binnendringing) vanaf de Sites.

 

SEPTODONT NV-SA heeft middelen ingesteld, bedoeld om de veiligheid te garanderen van de bestanden die gevormd zijn aan de hand van de op de Sites verzamelde persoonsgegevens. SEPTODONT NV-SA heeft geen controle over risico’s in verband met het functioneren van internet en trekt uw aandacht op het bestaan van mogelijke risico’s inzake de geheimhouding van gegevens die via dit netwerk worden doorgegeven.

 

  • WIJZIGINGEN

 

Deze Voorwaarden kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd. Publicatie van deze wijzigingen geschiedt via het online publiceren van deze wijzigingen en u wordt geacht ze onvoorwaardelijk te hebben aanvaard wanneer u de Sites bezoekt nadat ze online zijn gezet. We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

 

  • GESCHILLEN

 

Deze Voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de Belgische wet.

 

De Belgische gerechten hebben exclusieve territoriale bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de Sites.

 

Laatste update: april 2022– Copyright © SEPTODONT NV-SA